De UPP groeit: 1,8 miljard eieren en bijna 30 miljoen kuikens

01 maart 2023

De UPP komt in een stroomversnelling, dankzij de (dikwijls kosteloze) inzet van velen, waaronder enthousiaste leden die fungeren als ambassadeur. De contributie-inkomsten en de renteloze lening van een tiental leden maken mogelijk dat we middelen hebben om steeds verder te professionaliseren. De huidige inzet van de UPP is gericht  op ledenwerving, ontwikkelen van commerciële relaties en de verkoop van eieren en/of vleeskuikens voor leden. Op moment van schrijven is de productie van ruim 1,8 miljard eieren en bijna 30 miljoen vleeskuikens verenigd onder de paraplu van de UPP. Het 100-ste lid verwachten we snel te verwelkomen. Daarmee liggen we voor op schema. De ambitie van het bestuur is om eind dit jaar minimaal 200 leden te hebben, goed voor de productie van ruim 3,5 miljard eieren per jaar en 50 miljoen vleeskuikens.

Logo_UPP_2022_DEF2