Leg: Geruchten over vorming integratie

01 maart 2023

Ons bereiken geruchten dat gesprekken worden gevoerd tussen retail, handel en voerleverancier(s) om naar voorbeeld van de vleeskuikenhouderij een eieren-integratie te vormen. Het idee daarachter is dat partijen de keten willen organiseren met 100% regie op de aanvoer. Waarschijnlijk met inperking van keuzevrijheid voor inkoop van voer en hennen. We volgen de ontwikkelingen nauwlettend.

De UPP heeft keuzevrijheid en behoud van ondernemerschap hoog in het vaandel. We werken graag samen in de keten, maar dan wel met een volwaardige positie voor de leden-pluimveehouders. En niet met de handen geboeid in een ketenintegratie, onder regie van anderen.

Logo_UPP_2022_DEF2