Leg: Marktperspectief uitloopei zorgelijk

01 maart 2023

Het toekomstperspectief voor de productie van uitloopeieren is zorgelijk. De gelijkschakeling met de bio-handelsnormen laat op zich wachten. Eind 2022 was de verwachting dat de 16 weken termijn in Q1-2023 uit de EU handelsnormen zou verdwijnen. Doordat enkele lidstaten tegenstribbelen laat de aanpassing echter langer op zich wachten. In de wandelgangen wordt nu gesproken over Q4-2023. Maar ook dat is niet zeker. Ondertussen lijkt er in Nederland weinig ruimte voor regionaal instellen en opheffen van de ophokplicht. Meer perspectief voor productie in het uitloop segment lijkt er pas te komen wanneer de circulatie van het vogelgriepvirus flink gaat dalen. Ondertussen is het wachten op een deugdelijke vaccinatiestrategie, waarbij handelsbelemmeringen op voorhand worden voorkomen. Spannend wordt of tegen die tijd de consumentenvraag er nog is. Voor wie momenteel uitloopeieren produceert, lijkt voorlopig de vraag groter te zijn dan het aanbod.

Logo_UPP_2022_DEF2