Samen sterk voor ketenkracht en een duurzaam verdienmodel

Samen sterk voor ketenkracht en een duurzaam verdienmodel

Samen kom je verder!

De pluimveeketen vraagt om aanpassingen. We zitten gevangen in continue prijsdruk, met een 'race to the bottom'.  Dat moet anders!

De afgelopen 50 jaar zijn de prijzen voor pluimveevlees en eieren amper gewijzigd. Het aandeel van de consumentenprijs dat bij de pluimveehouder terecht komt wordt alsmaar kleiner.

Terwijl de waardering en consumptie van eieren en kippenvlees groeit, staan de marges onder druk. Alleen tijdens een crisis, met een sterk dalend aanbod van eieren of vleeskuikens, stijgen de prijzen voldoende om vermogen op te bouwen voor nieuwe investeringen. Dat kan anders!

Een groep pluimveehouders heeft begin 2021 de koppen bij elkaar gestoken. Om de positie van de pluimveehouderij te verbeteren. Hoe? Gaandeweg werden de contouren duidelijk. Het antwoord: Een erkende vereniging van producenten, die aanbod van kippenvlees en eieren bundelt, om professioneel betrokken te worden bij waardecreactie, (prijs)afspraken en leveringsvoorwaarden in de keten. Samen met ketenpartners ontwikkelen we ketenkracht, de basis voor een duurzaam verdienmodel.

Het idee van de Unie van Pluimvee Producenten (UPP) werd verder uitgewerkt. En getoetst in gesprekken met pluimveehouders, voerleveranciers, banken en andere schakels in de keten. Nut en noodzaak van aanpassingen in de keten, wordt breed gedeeld.

Samen kom je verder! The only way is UPP

De UPP komt naar je toe, maak een afspraak!

De UPP is ambitieus en ontwikkelt zich. Daarover vertellen we graag meer aan de keukentafel, bij pluimveehouders die serieus interesse hebben in onze activiteiten.

Interesse in een bezoek afspraak? Laat het ons weten!

'De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Pluimveehouders verdienen een rechtvaardige prijs: een absolute noodzaak voor continuïteit voor álle ketenpartners. Word nu lid: 'The only way is UPP!''

Klaasjan Salomons, legpluimveehouder, vice voorzitter & sectorhoofd leg

‘Een duurzame pluimveehouderij is alleen haalbaar als ieder onderdeel van de keten een eerlijke boterham kan verdienen. Word nu lid: 'The only way is UPP!''

Harry Ketels, ex-pluimveehouder, voorzitter

'Het is tijd voor betere samenwerking in de keten, met meer balans, een duurzaam verdienmodel en behoud van ondernemerschap. Word nu lid: 'The only way is UPP!''

Paul Grefte, vleeskuikenhouder, bestuurslid & sectorhoofd vlees

‘Om voedselzekerheid en voedselveiligheid te borgen is een goed verdienmodel een must om te kunnen investeren in innovaties. Word nu lid: 'The only way is UPP!''

Niels Quicken, legpluimveehouder, bestuurslid

‘Leden profiteren van hun eigen professionele verkooporganisatie, die afspraken maakt o.b.v. toegevoegde waarde. Word nu lid: 'The only way is UPP!''

Jeroen Bertens, legpluimveehouder, bestuurslid

Nieuws

Bezoek Rabobank Food & Agri Twente-Achterhoek aan de UPP

07 juni 2024

Wij mochten enkele medewerkers van de Rabobank Food & Agri Twente-Achterhoek ontvangen…

Nieuwe naam verkooporganisatie UPP

07 juni 2024

Zoals aangekondigd tijdens de ALV wordt de UPP gesplitst in een Coöperatie…

16 & 17 oktober: Dutch Pork & Poultry Expo

07 juni 2024

De Unie van Pluimvee Producenten neemt deel aan de Dutch Pork &…

FAQ: Veelgestelde vragen

Agenda

16 & 17 oktober: Dutch Pork & Poultry Expo

07 juni 2024

De Unie van Pluimvee Producenten neemt deel aan de Dutch Pork & Poultry Expo op…

De UPP komt naar je toe, maak een afspraak!

03 juni 2024

De UPP is ambitieus en ontwikkelt zich, ook internationaal. Samen met een groeiende groep pluimveehouders…

10 juni 2024: klankbordgroep vleeskuikenhouderij

31 mei 2024

Op 10 juni komt de klankbordgroep vleeskuikenhouderij bijeen, om het bestuur (on)gevraagd te adviseren over…

Samen sterk voor ketenkracht en een

duurzaam verdienmodel