Samen sterk voor ketenkracht en een duurzaam verdienmodel

Samen sterk voor ketenkracht en een duurzaam verdienmodel

Samen kom je verder!

De pluimveeketen vraagt om aanpassingen. We zitten gevangen in continue prijsdruk, met een 'race to the bottom'.  Dat moet anders!

De afgelopen 50 jaar zijn de prijzen voor pluimveevlees en eieren amper gewijzigd. Het aandeel van de consumentenprijs dat bij de pluimveehouder terecht komt wordt alsmaar kleiner.

Terwijl de waardering en consumptie van eieren en kippenvlees groeit, staan de marges onder druk. Alleen tijdens een crisis, met een sterk dalend aanbod van eieren of vleeskuikens, stijgen de prijzen voldoende om vermogen op te bouwen voor nieuwe investeringen. Dat kan anders!

Een groep pluimveehouders heeft begin 2021 de koppen bij elkaar gestoken. Om de positie van de pluimveehouderij te verbeteren. Hoe? Gaandeweg werden de contouren duidelijk. Het antwoord: Een erkende vereniging van producenten, die aanbod van kippenvlees en eieren bundelt, om professioneel betrokken te worden bij waardecreactie, (prijs)afspraken en leveringsvoorwaarden in de keten. Samen met ketenpartners ontwikkelen we ketenkracht, de basis voor een duurzaam verdienmodel.

Het idee van de Unie van Pluimvee Producenten (UPP) werd verder uitgewerkt. En getoetst in gesprekken met pluimveehouders, voerleveranciers, banken en andere schakels in de keten. Nut en noodzaak van aanpassingen in de keten, wordt breed gedeeld.

Samen kom je verder! The only way is UPP

(Op 27-12-2021 is de UPP opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel)

gesture-ga09354af1_1920_bijgesneden

'De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Pluimveehouders verdienen een rechtvaardige prijs: een absolute noodzaak voor continuïteit voor álle ketenpartners. Word nu lid: 'The only way is UPP!''

Erik van Veldhuisen, vleespluimveehouder, secretaris van de vereniging

‘Een duurzame pluimveehouderij is alleen haalbaar als ieder onderdeel van de keten een eerlijke boterham kan verdienen. Word nu lid: 'The only way is UPP!''

Harry Ketels, pluimveehouder, voorzitter van de vereniging

'Het is tijd voor een nieuw verdienmodel met respect voor mens, dier en milieu. Word nu lid: 'The only way is UPP!''

Arie van Heerikhuize, vleeskuikenhouder, penningmeester van de vereniging

‘Om voedselzekerheid en -veiligheid te borgen is een goed verdienmodel een must om te kunnen investeren in innovaties. Word nu lid: 'The only way is UPP!''

Niels Quicken, legpluimveehouder, algemeen bestuurslid van de vereniging

‘Leden profiteren van hun eigen professionele verkooporganisatie, die afspraken maakt o.b.v. toegevoegde waarde. Word nu lid: 'The only way is UPP!''

Jeroen Bertens, legpluimveehouder, algemeen bestuurslid van de vereniging

Nieuws

Vleeskuikens: Eerste contract gesloten!

01 maart 2023

Recent heeft de UPP de eerste vleeskuikens voor een lid verkocht. Tot…

Leg: Geruchten over vorming integratie

01 maart 2023

Ons bereiken geruchten dat gesprekken worden gevoerd tussen retail, handel en voerleverancier(s)…

Enthousiaste leden laten UPP groeien

01 maart 2023

Het is mooi te zien hoe een groep enthousiaste leden-pluimveehouders het verhaal…

FAQ: Veelgestelde vragen

Agenda

Kom 6 maart 2023 naar de ALV

01 maart 2023

Maandag 6 maart 2023 organiseert de UPP haar eerste algemene ledenvergadering. In het eerste deel…

UPP 14&15 februari aanwezig op Dutch Poultry Expo

03 januari 2023

De Unie van Pluimvee Producenten neemt deel aan de Dutch Poultry Expo op 14&15 februari…

Samen sterk voor ketenkracht en een

duurzaam verdienmodel