Samen sterk voor ketenkracht en een duurzaam verdienmodel

Samen sterk voor ketenkracht en een duurzaam verdienmodel

Samen kom je verder!

De pluimveeketen vraagt om aanpassingen. We zitten gevangen in continue prijsdruk, met een 'race to the bottom'.  Dat moet anders!

De afgelopen 50 jaar zijn de prijzen voor pluimveevlees en eieren amper gewijzigd. Het aandeel van de consumentenprijs dat bij de pluimveehouder terecht komt wordt alsmaar kleiner.

Terwijl de waardering en consumptie van eieren en kippenvlees groeit, staan de marges onder druk. Alleen tijdens een crisis, met een sterk dalend aanbod van eieren of vleeskuikens, stijgen de prijzen voldoende om vermogen op te bouwen voor nieuwe investeringen. Dat kan anders!

Een groep pluimveehouders heeft begin 2021 de koppen bij elkaar gestoken. Om de positie van de pluimveehouderij te verbeteren. Hoe? Gaandeweg werden de contouren duidelijk. Het antwoord: Een erkende vereniging van producenten, die aanbod van kippenvlees en eieren bundelt, om professioneel betrokken te worden bij waardecreactie, (prijs)afspraken en leveringsvoorwaarden in de keten. Samen met ketenpartners ontwikkelen we ketenkracht, de basis voor een duurzaam verdienmodel.

Het idee van de Unie van Pluimvee Producenten (UPP) werd verder uitgewerkt. En getoetst in gesprekken met pluimveehouders, voerleveranciers, banken en andere schakels in de keten. Nut en noodzaak van aanpassingen in de keten, wordt breed gedeeld.

Samen kom je verder! The only way is UPP

(Op 27-12-2021 is de UPP opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel)

gesture-ga09354af1_1920_bijgesneden

'De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Pluimveehouders verdienen een rechtvaardige prijs: een absolute noodzaak voor continuïteit voor álle ketenpartners. Word nu lid: 'The only way is UPP!''

Erik van Veldhuisen, vleespluimveehouder, secretaris van de vereniging

‘Een duurzame pluimveehouderij is alleen haalbaar als ieder onderdeel van de keten een eerlijke boterham kan verdienen. Word nu lid: 'The only way is UPP!''

Harry Ketels, pluimveehouder, voorzitter van de vereniging

'Het is tijd voor een nieuw verdienmodel met respect voor mens, dier en milieu. Word nu lid: 'The only way is UPP!''

Arie van Heerikhuize, vleeskuikenhouder, penningmeester van de vereniging

‘Om voedselzekerheid en -veiligheid te borgen is een goed verdienmodel een must om te kunnen investeren in innovaties. Word nu lid: 'The only way is UPP!''

Niels Quicken, legpluimveehouder, algemeen bestuurslid van de vereniging

‘Leden profiteren van hun eigen professionele verkooporganisatie, die afspraken maakt o.b.v. toegevoegde waarde. Word nu lid: 'The only way is UPP!''

Jeroen Bertens, legpluimveehouder, algemeen bestuurslid van de vereniging

Nieuws

Vacature: bestuurslid

22 oktober 2022

Erik van Veldhuisen treedt conform het rooster van aftreden per 31-12-2022 af…

Minister heeft aandacht voor verdienmodel producent

21 oktober 2022

Minister Adema onderstreepte in de Tweede Kamer het belang van een eerlijk…

Hogere eierprijs dankzij marktinzicht UPP

20 oktober 2022

Leghennenhouders waar de Unie van Pluimvee Producenten (UPP) de eierafzet regelt, ontvangen…

FAQ: Veelgestelde vragen

Agenda

4 juli 2022: UPP informatieavond Noord NL

17 juni 2022

Meld u tijdig aan. Vleeskuikenhouders en legpluimveehouders worden geïnformeerd over de manier waarop de UPP…

5 juli 2022: UPP informatieavond Midden NL

16 juni 2022

Meld u tijdig aan. Vleeskuikenhouders en legpluimveehouders worden geïnformeerd over de manier waarop de UPP…

11 juli 2022: UPP informatieavond Zuid NL

15 juni 2022

Meld u tijdig aan. Vleeskuikenhouders en legpluimveehouders worden geïnformeerd over de manier waarop de UPP…

Samen sterk voor ketenkracht en een

duurzaam verdienmodel