De kernactiviteiten

Het bestuur zorgt voor het goed functioneren van de vereniging. De vereniging functioneert als werkgever van de werkorganisatie (zie organogram). De werkorganisatie onderhoudt warme contacten met eierhandelaren, slachterijen, retailers, voedingsmiddelenindustrie en andere klanten. Samen met de ketenpartners worden de wensen van de klanten afgestemd en ingevuld. Dat resulteert in overeenkomsten omtrent de gewenste productiewijze, kwaliteit, volume en verkoopprijs van kippenvlees en eieren. Via de UPP zijn producenten daarbij voortaan volwaardig en professioneel vertegenwoordigd.  Gaandeweg zal de UPP zich ook gaan richten op ketenoptimalisatie en geborgde en transparante  productie. Zo staan we samen sterk voor ketenkracht met een duurzaam verdienmodel voor pluimveehouders en ketenpartners.

De drie kernactiviteiten voor meer ketenkracht

UPP_visuals_Pijl_Keten_1-03

Per marktcluster en/of voor individuele leden sluit de werkorganisatie overeenkomsten met afnemers over productiewijze, kwaliteit, volume en prijs

UPP_visuals_Pijl_Keten_1-02

Ketenoptimalisatie en terugdringen faalkosten door het delen van data, rekening houdend met belangen van individuele partijen en eigenaarschap

UPP_visuals_Pijl_Keten_1-03

Geborgde productie door certificering en transparantie over de herkomst van vleeskuikens respectievelijk eieren door tracking & tracing. De basis voor een nog betere positionering in de markt, met tevreden klanten

De overeenkomsten komen per marktcluster of voor een individueel lid tot stand, in samenspraak met de leden-pluimveehouders en ketenpartners. Zodra een lid-pluimveehouder een contract tekent met de afnemende partij, ontstaat er leveringsplicht. De UPP zorgt voor duidelijke professionele contracten met heldere voorwaarden. Vleeskuikens en eieren worden rechtstreeks aan de afnemer geleverd. De afnemer betaald rechtstreeks aan de pluimveehouder. Taken en verantwoordelijkheden worden in dat opzicht niet anders verdeeld in de keten.

De UPP voegt waarde toe met bovengenoemde drie kernactiviteiten. Die staan garant voor een beter toekomstperspectief van duurzamer en economisch sterkere pluimveeketens. We zijn gericht op samenwerking, afstemmen van aanbod op vraag, ketenoptimalisatie en betere positionering van Nederlands kippenvlees en eieren. Uiteindelijk gaat het om tevreden klanten in binnen -en buitenland.

UPP_icoon_samenwerking
UPP_icoon_vraag_en_aanbod_bundelen
UPP_icoon_ketenoptimalisatie
UPP_icoon_positionering
UPP_icoon_toekomstperspectief

Samen sterk voor ketenkracht en een

duurzaam verdienmodel