Contributie

Een pluimveehouder betaalt een basisbedrag en is daarmee volwaardig lid en beslist mee over de toekomst van de UPP. Bij het afsluiten van het lidmaatschap ontstaat nog geen leverplicht.

Pas op het moment dat een lid, via de UPP een verkoopovereenkomst afsluit met een afnemer ontstaat er leverplicht. Dat geldt alleen voor de stallen die onderdeel uitmaken van de verkoopovereenkomst.

Alleen bij het afsluiten van de verkoopovereenkomst wordt extra contributie in rekening gebracht, bovenop het vaste jaarlijkse basis bedrag (zie tabel hieronder). De extra contributie is afhankelijk van de bedrijfsgrootte, diercategorie en de lengte van de productieperiode in overeenstemming met de verkoopovereenkomst. De ervaring leert dat de extra contributie enkele duizenden euro's bedraagt, terwijl de meeropbrengsten vele malen groter zijn. Het exacte bedrag wordt voor u uitgerekend, zodra u interesse heeft om uw eieren of kuikens via de UPP te verkopen.

Een verkooptraject start met het sluiten van een consignatieovereenkomst. Daarin geeft het lid opdracht aan de UPP om zijn/haar eieren/vleeskuikens in de verkoop aan te bieden aan afnemers, op basis van de tussen UPP en lid overeengekomen uitgangspunten.

Basis bedrag ex BTW (contributie per jaar, per bedrijf o.b.v. KvK nummer)

Basiscontributie20221102x1024

Samen sterk voor ketenkracht en een

duurzaam verdienmodel