JA, ik word lid (s.v.p. invullen en verzenden)

Ik vind het belangrijk dat pluimveehouders zich verenigen en zich professioneel laten vertegenwoordigen bij het onderhouden van relaties met ketenpartijen (1) en de afspraken die worden gemaakt. (1) eierhandel, slachterij,  winkels/retail, voedingsindustrie, horeca
Met het aanmelden als lid ga ik akkoord met de contributie die van toepassing is voor mijn bedrijfsgrootte.  Ik heb kennis genomen van de statuten en de voorwaarden die zijn verbonden aan het lidmaatschap en stem daar mee in. Als lid ben ik niet automatisch verplicht om vleeskuikens of eieren te leveren op basis van (prijs)afspraken die de UPP heeft gemaakt met marktpartijen. Leverplicht ontstaat alleen wanneer ik ga deelnemen aan een marktcluster. En pas nadat ik een schriftelijke overeenkomst heb getekend op basis van de (prijs)afspraken en voorwaarden die van toepassing zijn voor het betreffende marktcluster. Zodra ik deelneem aan een marktcluster verplicht ik mij tot betaling van extra contributie bovenop het basisbedrag. Deze extra contributie wordt bepaald op basis van het aantal vierkante meters vleeskuikenstal en/of het aantal leghennen waarmee ik deelneem aan het marktcluster. Ik ben niet verplicht om met alle stallen c.q. dieren deel te nemen in een marktcluster.

Uw gegevens:

  Geslacht
  ManVrouw

  Nieuwsbrief ontvangen

  Automatische incasso

  Type pluimvee

  Samen sterk voor ketenkracht en een

  duurzaam verdienmodel