JA, ik word lid (s.v.p. invullen en verzenden)

Ik vind het belangrijk dat pluimveehouders zich verenigen en zich professioneel laten vertegenwoordigen bij het onderhouden van relaties met ketenpartijen (1) en de afspraken die worden gemaakt. (1) eierhandel, slachterij,  winkels/retail, voedingsindustrie, horeca
Met het aanmelden als lid ga ik akkoord met de contributie die van toepassing is voor mijn bedrijfsgrootte.  Ik heb kennis genomen van de statuten en de voorwaarden die zijn verbonden aan het lidmaatschap en stem daar mee in. Als lid ben ik niet automatisch verplicht om vleeskuikens of eieren te leveren op basis van (prijs)afspraken die de UPP heeft gemaakt met marktpartijen. Leverplicht ontstaat alleen wanneer ik besluit mijn eieren en/of kuikens via de UPP te verkopen (individueel of in een marktcluster). En pas nadat ik een schriftelijke overeenkomst heb getekend op basis van de (prijs)afspraken en voorwaarden die van toepassing zijn. Zodra mijn eieren en/of kuikens zijn verkocht via de UPP verplicht ik mij tot betaling van extra contributie bovenop het basisbedrag. Deze extra contributie wordt bepaald op basis van het aantal vierkante meters vleeskuikenstal en/of het aantal leghennen.

Uw gegevens:

  Geslacht
  ManVrouw

  Nieuwsbrief ontvangen

  Type pluimvee

  Samen sterk voor ketenkracht en een

  duurzaam verdienmodel