Voor wie

De UPP is opgericht voor vleeskuikenhouders en legpluimveehouders

De UPP is een zelfstandige vereniging van en voor pluimveehouders, gericht op het verbeteren van de marktpositie. Samen sterk voor ketenkracht en een duurzaam verdienmodel, is het credo. Iedere pluimveehouder kan profiteren van het lidmaatschap. Regulier, concept, scharrel, kolonie, uitloop, blk, . . . . . . . . , vrij of onder contract. Het past allemaal onder de paraplu van de UPP.

Samen sterk voor ketenkracht en een

duurzaam verdienmodel