Hoe: De pluimveehouder als volwaardig ketenpartner

Door lid te worden en deel te nemen aan een marktcluster naar keuze, wordt uw aanbod van vleeskuikens of eieren gebundeld aangeboden in de markt.  Uw marktcluster wordt professioneel vertegenwoordigt vanuit de werkorganisatie, die contacten onderhoud met eierhandelaren, slachterijen, retail, industrie en andere klanten. Maatschappelijke eisen en klantwensen worden in samenspraak met u vertaald in afspraken met ketenpartners over productiewijze, kwaliteit, volume en prijs. Op deze wijze wordt u als pluimveehouder volwaardig ketenpartner. U beslist mee en wordt betrokken bij (prijs)afspraken aan het eind van de keten.

Uitgangspunten

 • Vereniging van en voor pluimveehouders.
 • Erkende producentenorganisatie die aanbod mag bundelen en afspraken mag maken.
 • Geen machtsmisbruik.
 • Samen met pluimveehouders en ketenpartners sterk voor ketenkracht en een duurzaam verdienmodel.
 • Lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
 • Leden verbinden zich aan de statuten van de vereniging met de intentie tot langjarige samenwerking, met de mogelijkheid  tot opzegging.
 • Lidmaatschap is laagdrempelig, u beslist mee over de vereniging zonder dat u direct verplicht bent tot leveren van vleeskuikens of eieren.
 • Leden kunnen vrijwillig toetreden tot een marktcluster.
 • Op het moment dat u deelneemt aan een marktcluster beslist u mee over (prijs)afspraken die de werkorganisatie kan maken.
 • Zodra u deelneemt aan een marktcluster en de overeenkomst tekent, ontstaat een bindende afspraak inclusief leverplicht gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 • Flexibiliteit met wisselen van cluster om vraag een aanbod zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten.
 • Kleine professionele werkorganisatie, gericht op haar kerntaak -het maken van (prijs)afspraken voor marktclusters.
 • Wel faciliteren, maar geen rotonde voor vleeskuikens, eieren of geld. U blijft eigenaar van uw bedrijf, de dieren en de eieren. U bent verantwoordelijk voor levering van kuikens en/of eieren, net zoals nu het geval is.

Samen sterk voor ketenkracht en een

duurzaam verdienmodel