Bekijk de voordelen

De Unie van Pluimvee Producenten wil de marktpositie van de pluimveehouders in de voedselketen versterken, zodat meer ruimte in de keten ontstaat voor een toekomstbestendige pluimveehouderij die in staat is te investeren in verdere verduurzaming op basis van hetgeen de maatschappij en/of markt vraagt. Dit doen wij door te zorgen voor een winstgevende prijs met eerlijke marges in de keten, waarbij goede samenwerking met ketenpartners essentieel is. De UPP heeft geen winstoogmerk, de voordelen landen op het boerenerf.

Welke voordelen heb ik als ik lid word?

Door lid te worden en te kiezen voor verkoop via de UPP, wordt jouw aanbod van vleeskuikens en/of eieren individueel of gebundeld aangeboden in de markt.  Je wordt professioneel vertegenwoordigt vanuit de werkorganisatie, die contacten onderhoud met eierhandelaren, slachterijen, retail, industrie en andere klanten. Maatschappelijke eisen en klantwensen worden in samenspraak met jou vertaald in afspraken met ketenpartners over productiewijze, kwaliteit, volume en prijs. Op deze wijze wordt je als pluimveehouder volwaardig ketenpartner. Jij beslist mee en wordt betrokken bij (prijs)afspraken aan het eind van de keten.

Lidmaatschap is uiteraard vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Je kunt namelijk alleen profiteren van de voordelen wanneer je jouw vleeskuikens of eieren ook daadwerkelijk door ons laat verkopen. Let op: We zijn geen inkooporganisatie, maar een  verlengstuk van jouw bedrijf, die jou helpt met het vermarkten van jouw eieren of vleeskuikens.

De overeenkomsten komen tot stand komen per marktcluster of individueel, in samenspraak met de leden-pluimveehouders. Pas nadat jij het contract tekent met de afnemende partij, ontstaat er leveringsplicht. We zorgen voor duidelijke professionele contracten met heldere voorwaarden. Vleeskuikens en eieren worden rechtstreeks aan de afnemer geleverd. De afnemer betaald rechtstreeks aan jou. Taken en verantwoordelijkheden worden in dat opzicht niet anders verdeeld.

Onze ambities

Wij willen jouw positie als pluimveehouder verbeteren, doordat we betrokken zijn bij afspraken en prijsvorming aan het einde van de keten. Daarmee komt er een einde aan prijsnemen en de 'race to the bottom'.  We streven naar een toekomstbestendige pluimveehouderij, met een winstgevende prijs en eerlijk verdeelde marges, samen met sterke ketenpartners.

 

Meer informatie

Meer informatie over onze werkwijze en wat wij voor jou kunnen betekenen of gewoon eens kennis maken? Neem dan contact met ons op.

(In onderstaande film wordt in het kort uitgelegd waarom de Unie van Pluimvee Producenten is opgericht)

Uitgangspunten

 • Vereniging van en voor pluimveehouders.
 • Erkende producentenorganisatie die aanbod mag bundelen en afspraken mag maken.
 • Geen machtsmisbruik.
 • Samen met pluimveehouders en ketenpartners sterk voor ketenkracht en een duurzaam verdienmodel.
 • Lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
 • Leden verbinden zich aan de statuten van de vereniging met de intentie tot langjarige samenwerking, met de mogelijkheid  tot opzegging.
 • Lidmaatschap is laagdrempelig, u beslist mee over de vereniging zonder dat u direct verplicht bent tot leveren van vleeskuikens of eieren.
 • Leden kunnen vrijwillig toetreden tot een marktcluster voor de verkoop van of hun eieren respectievelijk kuikens of deze individueel (1-op-1) laten verhandelen.
 • Op het moment dat u uw eieren of kuikens via de UPP laat verkopen  beslist u mee over (prijs)afspraken die de werkorganisatie kan maken.
 • Zodra u een verkoopovereenkomst tekent, ontstaat een bindende afspraak inclusief leverplicht gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 • Flexibiliteit met wisselen van cluster om vraag een aanbod zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten.
 • Kleine professionele werkorganisatie, gericht op haar kerntaak -het maken van (prijs)afspraken voor individuele leden en marktclusters.
 • Wel faciliteren, maar geen rotonde voor vleeskuikens, eieren of geld. U blijft eigenaar van uw bedrijf, de dieren en de eieren. U bent verantwoordelijk voor levering van kuikens en/of eieren, net zoals nu het geval is.

Samen sterk voor ketenkracht en een

duurzaam verdienmodel