Hoe: De pluimveehouder als volwaardig ketenpartner

Door lid te worden en te kiezen voor verkoop via de UPP, wordt uw aanbod van vleeskuikens of eieren individueel of gebundeld aangeboden in de markt.  U wordt professioneel vertegenwoordigt vanuit de werkorganisatie, die contacten onderhoud met eierhandelaren, slachterijen, retail, industrie en andere klanten. Maatschappelijke eisen en klantwensen worden in samenspraak met u vertaald in afspraken met ketenpartners over productiewijze, kwaliteit, volume en prijs. Op deze wijze wordt u als pluimveehouder volwaardig ketenpartner. U beslist mee en wordt betrokken bij (prijs)afspraken aan het eind van de keten.

Uitgangspunten

 • Vereniging van en voor pluimveehouders.
 • Erkende producentenorganisatie die aanbod mag bundelen en afspraken mag maken.
 • Geen machtsmisbruik.
 • Samen met pluimveehouders en ketenpartners sterk voor ketenkracht en een duurzaam verdienmodel.
 • Lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
 • Leden verbinden zich aan de statuten van de vereniging met de intentie tot langjarige samenwerking, met de mogelijkheid  tot opzegging.
 • Lidmaatschap is laagdrempelig, u beslist mee over de vereniging zonder dat u direct verplicht bent tot leveren van vleeskuikens of eieren.
 • Leden kunnen vrijwillig toetreden tot een marktcluster voor de verkoop van of hun eieren respectievelijk kuikens of deze individueel (1-op-1) laten verhandelen.
 • Op het moment dat u uw eieren of kuikens via de UPP laat verkopen  beslist u mee over (prijs)afspraken die de werkorganisatie kan maken.
 • Zodra u een verkoopovereenkomst tekent, ontstaat een bindende afspraak inclusief leverplicht gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 • Flexibiliteit met wisselen van cluster om vraag een aanbod zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten.
 • Kleine professionele werkorganisatie, gericht op haar kerntaak -het maken van (prijs)afspraken voor individuele leden en marktclusters.
 • Wel faciliteren, maar geen rotonde voor vleeskuikens, eieren of geld. U blijft eigenaar van uw bedrijf, de dieren en de eieren. U bent verantwoordelijk voor levering van kuikens en/of eieren, net zoals nu het geval is.

Samen sterk voor ketenkracht en een

duurzaam verdienmodel