Organogram met taken en verantwoordelijkheden

ALV: de algemene ledenvergadering

De ALV is het hoogste orgaan. De ALV ziet toe op het functioneren van het bestuur en de vereniging.

Het bestuur

Het bestuur is primair verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de ledenwerving, ledenadministratie, financieel beheer en het goed functioneren van de vereniging conform de statuten. Inclusief jaarlijkse verantwoording aan de ALV.

Marktcluster (inclusief 1-op-1 verkoop voor individuele leden)

Leden pluimveehouders, die (gezamenlijk) hun aanbod van kippenvlees of eieren verkopen, op basis van de (prijs)afspraken die in samenspraak met de werkorganisatie zijn gemaakt met ketenpartners.

Werkorganisatie

De medewerkers van de werkorganisatie zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de kernactiviteiten van de vereniging. Dit betreft:

  • Bundelen van aanbod en maken van (prijs)afspraken met ketenpartners, vastgelegd in overeenkomsten, voorwaarden en manuals.
  • Delen van data ten behoeve van ketenoptimalisatie.
  • Borging van productie inclusief track & trace.

Aanvullend bestaat de werkorganisatie uit medewerkers die administratieve taken uitvoeren ter ondersteuning van de werkorganisatie en de vereniging.

UPP_organogram