Eerste eieren verkocht

15 september 2022

De eerste eieren van UPP leden zijn gecontracteerd. Het begint te lopen. Leden zien dat krachtenbundeling met professionele samenwerking een goede optie is om het verdienmodel te verbeteren, met een goede ketenregie.


Ketenkracht terug
De ketenkracht is de afgelopen jaren volledig verloren geraakt. De pluimveehouders krijgen op geen enkele manier de meerkosten van concepten en extra eisen betaald. Zoals onbehandelde hennen, vlog, kat of okt. De markt vraagt, de pluimveehouders maken het, maar zijn niet betrokken bij de prijsvorming aan het eind van de keten. Met het oprichten van de UPP wordt de keten anders georganiseerd. De kracht moet terug, door te zorgen dat producenten professioneel aan tafel zitten en mede regie voeren over de productie van pluimveevlees en eieren. Wim Thomassen onderhandelt namens leden -legpluimveehouders. Hij onderhoudt goede contacten met afnemers.


Platform voor betere positionering onderscheidende vlees-en eiproductie
Veel pluimveehouders zijn al langere tijd op zoek naar een beter verdienmodel. Voor veel legpluimveehouders met reguliere scharrelhennen is het niet mogelijk om het 1 ster Beter Leven-keurmerk te behalen, omdat ze daarvoor eerst zouden moeten krimpen in dieraantallen. Ook blijkt het moeilijk om je met scharrel te onderscheiden via Planet Proof. Ook niet als je verregaande keuzes maakt die passen in de maatschappelijke wensen, met betrekking tot grondstoffen, groene energie en lage emissies. “Je slaagt met vlag en wimpel voor de proefaudit van Planet Proof, maar ontvangt toch het bericht dat men alleen verder wil met biologische pluimveehouders. Dat heeft me ontzettend geraakt, aldus een lid.” De UPP biedt het platform om daar verandering in te brengen en de marktpositie te versterken.


Uit de startblokken
Harry Ketels, voorzitter UPP, is blij met de ontwikkelingen. “De kop is eraf en we zijn uit de startblokken. De informatieavonden en de vervolgcontacten met pluimveehouders werpen vruchten af.” Hij adviseert ook pluimveehouders met nog lopende contracten alvast lid te worden. Dat versterkt de UPP en maakt het mogelijk te versnellen in de opbouw van de werkorganisatie.

Vleeskuikens
UPP is nog volop bezig voor de opzet binnen de vleeskuikensector. Daarvoor zoekt de UPP een verkoopleider.

Logo_UPP_2022_DEF2