Oproep aan ketenpartners: werk samen met UPP aan verdere verduurzaming

De UPP ziet diverse initiatieven om de voedselproductie nog verder te verduurzamen vastlopen op het verdienmodel. Zowel in het Landbouwakkoord als ook het Convenant Dierwaardige Veehouderij komen forse ambities op papier. Ambities op het gebied van klimaat, milieu (natuur)en dierenwelzijn. De ambities zijn er en de sector wil meedoen, als het toekomstperspectief duidelijk is. Een perspectief waarin pluimveehouders…

Lees meer

Unie van Pluimvee Producenten kiest koers vleeskuikenhouderij 

Zoals bekend is tijdens de algemene ledenvergadering van de UPP op 11 maart 2024 vleeskuikenhouder Paul Grefte unaniem verkozen tot bestuurslid van de Unie van Pluimvee Producenten. De voordracht van het bestuur werd unaniem gesteund door de aanwezige leden. Paul is sindsdien verantwoordelijk voor de vleeskuikenhouderij, met ondersteuning van collega bestuurders, leden en de werkorganisatie.…

Lees meer

UPP wijzigt organisatiestructuur 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2024 hebben de leden groen licht gegeven om de structuurwijziging van de organisatie voor te bereiden. De benodigde aanpassing van de statuten wordt nog schriftelijk aan hen voorgelegd.  De UPP is december 2021 opgericht als vereniging van producenten. Erkend door de overheid, zodat we namens de leden gebundeld…

Lees meer

Even voorstellen: Agnes van den Goor

Agnes versterkt sinds een tijdje de UPP als secretarieel ondersteuner. Ze is opgegroeid op een boerderij en werkzaam geweest in verschillende agrarisch-aanverwante functies. De UPP is blij met haar komst! Mijn naam is Agnes van den Goor. Samen met Niek en onze 2 dochters woon ik in Heythuysen. Ik ben opgegroeid op een boerderij (akkerbouw,…

Lees meer

Tijd voor nieuwe coöperaties

Piet Hermus (akkerbouwer) schrijft in Nieuwe Oogst: “De fritesfabriek heeft u harder nodig dan u de fritesfabriek, dat zou je toch denken, niet? Zodra het moment nadert waarop akkerbouwers hun aardappelcontracten moeten tekenen, zal de geconcentreerde aardappel- en friteshandel proberen de vrije prijs te drukken. Dat doet ze door met het aanbod dat ze in…

Lees meer

Paul Grefte gekozen als bestuurslid Unie van Pluimvee Producenten

Tijdens de algemene ledenvergadering van de UPP op 11 maart 2024 is Paul Grefte unaniem verkozen tot bestuurslid van de Unie van Pluimvee Producenten. De voordracht van het bestuur werd positief ontvangen door de leden. Paul wordt verantwoordelijk voor de vleeskuikenhouderij, met ondersteuning van collega bestuurders, leden en de werkorganisatie. Het bestuur is blij met…

Lees meer

11 maart bijeenkomst Heteren

Maandag 11 maart is er aansluitend aan de besloten ALV een gezellige en informatieve avond voor legpluimveehouders en vleeskuikenhouders. De bijeenkomst biedt de gelegenheid om kennis te nemen van de ontwikkelingen bij de Unie van Pluimvee Producenten. Samen met externe sprekers kijken we naar uitdagingen, kansen, het verdienmodel en de positie van de pluimveehouder in…

Lees meer

Poll Pluimveeweb: NL 100% concept?

Langs de weg hoor je dat Nederland helemaal overstapt op 1*BLK vleeskuikens. Stemmingmakerij? De vraag naar kippenvlees blijft immers groeien. Doordat pluimveehouders overstappen naar 1*BLK daalt de productie, waardoor een tekort ontstaat. Dat moet (voorlopig) een aantrekkelijke marktsituatie opleveren voor degenen die reguliere kip blijven leveren voor de Europese markt, dat is bijna een wetmatigheid.…

Lees meer

Belgische vleeskuikenhouders over omschakeling naar concepten

Door de omslag van gangbare vleeskuikens naar ECC-kip daalt het vleeskuikenaanbod drastisch in België. Het volume daalt met 37 procent bij vleeskuikenhouders die deze stap zetten. Zo daalt de maximumbezetting van 42 naar 30 kilogram per meter en moeten de kuikens minimaal zeven weken worden aangehouden. Als zo’n 20 tot 25 procent van de Belgische…

Lees meer