Vacature: bestuurslid

Erik van Veldhuisen treedt conform het rooster van aftreden per 31-12-2022 af als bestuurslid (secretaris). Daarmee komt per 1-1-2023 een bestuurszetel vacant voor een vleeskuikenhouder. Heeft u interesse of kent u geschikte kandidaten? Neem contact op met Harry Ketels (06 537 002 43, harry@unievanpluimveeproducenten.nl)

Lees meer

Minister heeft aandacht voor verdienmodel producent

Minister Adema onderstreepte in de Tweede Kamer het belang van een eerlijk verdienmodel voor producenten. Een eerlijk en goed gefundeerd verdienmodel is noodzakelijk voor investeringen in verdere verduurzaming. De Minister gaat hierover in gesprek met de keten en wil afspraken vastleggen in het Landbouwakkoord. De Unie van Pluimvee Producenten juicht de aandacht van de Minister…

Lees meer

Hogere eierprijs dankzij marktinzicht UPP

Leghennenhouders waar de Unie van Pluimvee Producenten (UPP) de eierafzet regelt, ontvangen een hogere eierprijs. Als UPP hebben we meer inzicht in de markt dan een individuele leghennenhouder en kunnen we de beste afnemer voor de eieren vinden. We weten bij de UPP naar welk soort eieren ieder pakstation op zoek is. Wim Thomassen regelt…

Lees meer

Aalt den Herder start met verkoop vleeskuikens

Het bestuur van de Unie van Pluimvee Producenten heeft overeenstemming bereikt met Aalt den Herder. Hij start op korte termijn met de verkoop van vleeskuikens voor UPP leden. In eerste instantie gaat Aalt de kuikens van leden individueel in de markt aanbieden. In een volgende fase worden de wensen van afnemers vertaald naar een totaal…

Lees meer

Eerste eieren verkocht

De eerste eieren van UPP leden zijn gecontracteerd. Het begint te lopen. Leden zien dat krachtenbundeling met professionele samenwerking een goede optie is om het verdienmodel te verbeteren, met een goede ketenregie. Ketenkracht terugDe ketenkracht is de afgelopen jaren volledig verloren geraakt. De pluimveehouders krijgen op geen enkele manier de meerkosten van concepten en extra…

Lees meer

Ketenafspraken toegestaan

De Unie van Pluimvee Producenten organiseert de pluimveeketen en zorgt dat producenten beter betrokken zijn bij ketenafspraken. De Autoriteit Consument en Markt liet 7-9-2022 weten dat veel ketenafspraken over duurzame productie landbouw zijn toegestaan. Boeren, verwerkers, groothandelaren en supermarkten kunnen op grond van recente regels voor de landbouw meer afspraken maken over productie en verkoop…

Lees meer

Wim Thomassen start met verkoop eieren voor UPP leden

Het bestuur van de Unie van Pluimvee Producenten heeft overeenstemming bereikt met Wim Thomassen. Wim gaat de eieren voor UPP leden verkopen. In eerste instantie wordt het aanbod van leden individueel in de markt gezet. Op termijn wordt meer vraag gestuurd gewerkt. Waarbij wensen van afnemers (retail, horeca, industrie, out of home, eierhandel, speciaalzaak) worden…

Lees meer

Kom naar UPP informatieavonden

De UPP organiseert in juli informatieavonden voor vleeskuikenhouders en legpluimveehouders. De marktpositie van de pluimveehouder staat centraal. Aan bod komt de ketenanalyse en de wijze waarop de UPP uw positie beter maakt. Samen met partners werkt de UPP aan ketenkracht. We proberen te leren van de ervaringen van andere initiatieven binnen en buiten de pluimveehouderij.…

Lees meer

Wie betaalt duurzaamheid?

De agrarische sector moet van de overheid verduurzamen. Onze overheid heeft vele rapporten die aangeven wat de kaders zijn en hoe we dat zouden moeten doen. Wat in deze rapporten echter standaard ontbreekt is de economische paragraaf voor de boer, het zogeheten verdienmodel. (bron: Pieter Winter in vakblad Pluimveehouderij 19 mei 2022) Het is hoog…

Lees meer

Afstand retail en producent moet korter

Het gros van de consumenten weet nauwelijks hoe ons voedsel wordt geproduceerd en welke verduurzamingsinspanningen de producenten leveren. De afstand tussen consument en producent is groot. De retail kan deze kloof kleiner maken door beter samen te werken in de keten met een volwaardiger positie voor de producenten. Een belangrijke reden voor het ontstaan van…

Lees meer