EU bezig met versterken positie boeren

24 mei 2024

De Europese Commissie beschrijft in “Position of farmers in the supply chain: Next Steps” maatregelen die in gang zijn gezet om in Europa de positie van de boeren in de keten te versterken. En zij doet aanvullende voorstellen. Op korte termijn gaat het om uitvoering van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken en toezicht op ongeoorloofde handelspraktijken. Aanvullend wil de Commissie de markttransparantie vergroten door een observatorium in te richten. Dat observatorium zal informatie verzamelen over productiekosten en verdeling van marges.

De Europese Commissie doet verder voorstellen voor het stimuleren van de oprichting van erkende producentenorganisaties. Producentenorganisaties die gezamenlijk producten afzetten. Een stimulerend kader wordt ontwikkelt voor het verbeteren van de vergoeding voor boeren, op basis van vrijwillige afspraken.

De Commissie stelt voor om met deskundigen een certificeringsmethode met betrekking tot ‘carbon farming‘ uit te werken, om het certificeringsproces te versnellen. En zo nieuwe kansen te bieden voor duurzame voedselproductie. De UPP voert hierover ook gesprekken in de markt. De grootste uitdaging is te zorgen voor duurzaamheidsprestaties met een verdienmodel. Anders komen de kosten voor verduurzaming voor rekening van de pluimveehouder. Om dat te voorkomen speelt de UPP, als erkende producentenorganisatie, een cruciale rol. Met de UPP aan tafel maken we van verduurzaming een ontwikkeling met kansen. Zowel voor leden als ketenpartners.

Logo_UPP_2022_DEF2