10 juni 2024: klankbordgroep vleeskuikenhouderij

31 mei 2024

Op 10 juni komt de klankbordgroep vleeskuikenhouderij bijeen, om het bestuur (on)gevraagd te adviseren over de koers van de Unie van Pluimvee Producenten, voor de leden-vleeskuikenshouders. Het is een besloten bijeenkomst.

Logo_UPP_2022_DEF2