Bezoek Rabobank Food & Agri Twente-Achterhoek aan de UPP

07 juni 2024

Wij mochten enkele medewerkers van de Rabobank Food & Agri Twente-Achterhoek ontvangen en meer vertellen over de UPP.

Frits Mulder “Onder het genot van een smakelijke Twentse lunch hebben Aalt den Herder en Paul Grefte ons meegenomen in de ambities, doelen en resultaten van de UPP. Als producentenorganisatie willen zij zorgen voor een betere balans in de keten, met eerlijke verdeling van marges, voedselzekerheid en ruimte voor verdere verduurzaming. We zien vanuit de Rabobank dat dit goed aansluit bij onze Agrofood Visie.” 

De medewerkers kregen daarnaast een rondleiding door het vleeskuikenbedrijf van sectorhoofd vlees ‘Paul Grefte’.

Logo_UPP_2022_DEF2