Hogere eierprijs dankzij marktinzicht UPP

20 oktober 2022

Leghennenhouders waar de Unie van Pluimvee Producenten (UPP) de eierafzet regelt, ontvangen een hogere eierprijs. Als UPP hebben we meer inzicht in de markt dan een individuele leghennenhouder en kunnen we de beste afnemer voor de eieren vinden. We weten bij de UPP naar welk soort eieren ieder pakstation op zoek is.

Wim Thomassen regelt sinds september de verkoop van eieren voor de UPP en verkoopt namens Biomeerwaarde Ei al jarenlang biologische eieren aan pakstations en supermarkten. De verkoop van consumptie eieren door de UPP begint mooi te lopen. Inmiddels heeft Wim van tientallen koppels leghennen de eieren verkocht.

In deze fase worden gangbare eieren van individuele koppels verhandeld. In de volgende fase gaat de UPP samen met de eierhandel de wensen van klanten (industrie, retail, horeca, out of home, speciaalzaak) invullen. Clusters van leden zorgen voor levering van het gewenste assortiment. Dat doet de UPP in nauwe samenwerking met ketenpartners. Er is ruimte voor klant specifieke wensen, onder ander op gebied van verduurzaming. Samen creëren we toegevoegde waarde.

Lees ook: Artikel Pluimveeweb

Logo_UPP_2022_DEF2