Unie van Pluimvee Producenten kiest koers vleeskuikenhouderij 

29 maart 2024

Zoals bekend is tijdens de algemene ledenvergadering van de UPP op 11 maart 2024 vleeskuikenhouder Paul Grefte unaniem verkozen tot bestuurslid van de Unie van Pluimvee Producenten. De voordracht van het bestuur werd unaniem gesteund door de aanwezige leden. Paul is sindsdien verantwoordelijk voor de vleeskuikenhouderij, met ondersteuning van collega bestuurders, leden en de werkorganisatie. De komende weken wordt de koers voor de vleeskuikenhouderij bepaald.  

Samenwerking met behoud van ondernemerschap 

Paul gelooft in goede verhoudingen in de keten. Hij hecht aan prettige en stabiele relaties waarin constructief wordt gewerkt, op basis van gelijkwaardigheid en met oog voor elkaar. Het is zijn ambitie om bij te dragen aan nog betere samenwerking in de keten, met een duurzaam verdienmodel met behoud van ondernemerschap.  

Stapsgewijze aanpak 

Bij het kiezen van de koers worden een aantal stappen gezet: 

  1. Nog verder versterken van het bestuur met vleeskuikenhouders; 
  1. Vormen van een klankbordgroep vlees-die het bestuur (on)gevraagd gaat adviseren; 
  1. Nadere uitwerking strategische visie, met een plan van aanpak voor de vleeskuikenhouderij; 
  1. Afstemmen strategische visie en plan van aanpak met de leden; 
  1. Uitvoeren plan van aanpak, inclusief ledenwerving. 

Kom in actie en doe jezelf niet tekort 

Paul roept iedere vleeskuikenhouder op om mee te doen, door collega’s enthousiast te maken voor de UPP. “We hebben minimaal 40 extra leden nodig. Dan zitten we op een mooie jaarproductie aan kuikens. Daarmee heeft de UPP voldoende positie om het plan van aanpak te laten slagen. Dat het werkt bewijzen de collega’s in de legsector. Het is nu of nooit!” 

Kom in actie en doe jezelf niet te kort. Zorg dat jij en collega’s zich aanmelden als lid via: https://unievanpluimveeproducenten.nl/wie-is-upp/aanmelden-leden/  

PS. Zin om de mouwen op te stropen en mee te doen met Paul? Als bestuurder of als lid van de klankbordgroep? Laat het Paul weten via paul@unievanpluimveeproducenten

Logo_UPP_2022_DEF2