Vleeskuikens: geen effect heffingvrije import Oekraïne in 2022

11 februari 2023

Vanaf juni 2022 is het Oekraïne toegestaan om heffingsvrij eieren en kippenvlees te exporteren naar de EU. In 2022 is ruim 163.000 ton kippenvlees geïmporteerd in de EU vanuit de Oekraïne. Ter vergelijking, de EU importeerde in 2021 ruim 91.000 ton kippenvlees. Ca. 60% van de extra import in 2022 belandde op de NLse markt. Dat komt overeen met 43.000 ton ((163.000-91.000)x60%).

Verstoord de extra import van kippenvlees de NLse kuikenmarkt?
We kunnen aannemen dat zonder de extra import de prijzen hoger zouden zijn geweest. Maar is de extra import aanleiding voor prijsdruk in NL? Laten we dieper in de marktcijfers duiken. De EU + Verenigd Koninkrijk produceerden in 2021 gezamenlijk 13.072.000 ton pluimveevlees. In 2022 is dat gedaald naar 11.107.000 ton kippenvlees. Een daling van 15% als gevolg van landbouwbeleid, vogelgriep en marktontwikkelingen, zoals de omschakeling naar 1*BLK in NL. Inzoomend op NL. Nederland heeft in 2022 ca. 60 miljoen minder kuikens aangevoerd t.o.v. 2021. Uitgaande van gemiddeld 2 tot 2,5 kg levend gewicht per kuiken, is in 2022 via de NLse aanvoer 120.000 tot 150.000 ton minder aan slachtrijpe kuikens geproduceerd. Dat komt overeen met ca. 80.000 tot 100.000 ton geslacht gewicht. Ook in Nederland zien we dus een daling van de productie, zelfs zonder rekening te houden met ruimingen als gevolg van vogelgriep. Kortom: De Nlse productie is sterker gedaald (-/-80.000 tot -/-100.000 ton) dan de extra import uit de Oekraïne (+/+43.000 ton).
Is de vraag dan sterk gedaald? Nee, de vraag naar kippenvlees is al jaren stabiel en licht groeiend.
Concluderend: De extra import van kippenvlees uit de Oekraïne in 2022 was geen aanleiding voor prijsdruk. Hoe de heffingsvrije import uit de Oekraïne zich in 2023 ontwikkelt volgen we met belangstelling. Net als de ontwikkeling van de productie en de verhouding tussen vraag en aanbod.

Prijsniveau in Polen

We zien dat ook aan de huidige prijs voor vrije kuikens in Polen, die bedraagt €1,20-€1,29 per kg levend gewicht. Er is een gezonde vraag in de markt. Toch zien we de laatste weken de NLse noteringen onder druk staan. De oorzaak? Het is aannemelijk dat individuele partijen te weinig afzet hadden voor het gecontracteerde aanbod in specifieke marktsegmenten. Dat resulteerde in eenmalige afwaardering en tijdelijke prijsdruk.


Logo_UPP_2022_DEF2