Nieuws

Structuur Nederlandse vleeskuikensector verandert

25 maart 2021

Door de coronacrisis zijn rondom voedselproductie verschillende thema’s belangrijker geworden. Bijvoorbeeld gezonde voeding, kortere ketens,…

‘Goede ketenregisseur communiceert en zorgt voor eerlijke margeverdeling’

04 maart 2021

„Een goede ketenregisseur communiceert met de andere ketenspelers zoals vleeskuikenhouders en zorgt voor een eerlijke…

Albert Heijn verduurzaamt kipketen met Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma

01 maart 2021

Albert Heijn start met het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma. Albert Heijn wil de…

Unie van Pluimvee Producenten roept vleeskuikenhouders op

22 december 2020

Een grote groep verontruste pluimveehouders ziet dat de toekomst voor de Nederlandse vleeskuikenhouderij bedreigd wordt…

Goed boeren kunnen boeren niet alleen

07 oktober 2019

Goed boeren kunnen boeren niet alleen. Rapport van de taskforce verdienvermogen kringlooplandbouw “Je kunt niet…

Dedicated supply chains de toekomst voor de pluimveesector

07 juni 2019

De Nederlandse vleespluimveesector is innovatief. Door samenwerking tussen retail, de voersector, pluimveehouders en slachterijen zijn…

Positie primaire producent in de keten: samenwerking en prijsvorming

15 juni 2018

De positie van de primaire producent in de voedselketen wordt als zwak beschouwd. Ervaren ondernemers…

Producentenorganisaties als instrument voor concurrentiekracht en innovatie

12 december 2015

Producentenorganisaties (PO’s) in de land- en tuinbouw geven primaire producenten de mogelijkheid om hun positie…

Samen sterk voor ketenkracht en een

duurzaam verdienmodel