Oproep aan ketenpartners: werk samen met UPP aan verdere verduurzaming

05 april 2024

De UPP ziet diverse initiatieven om de voedselproductie nog verder te verduurzamen vastlopen op het verdienmodel. Zowel in het Landbouwakkoord als ook het Convenant Dierwaardige Veehouderij komen forse ambities op papier. Ambities op het gebied van klimaat, milieu (natuur)en dierenwelzijn.

De ambities zijn er en de sector wil meedoen, als het toekomstperspectief duidelijk is. Een perspectief waarin pluimveehouders ondernemer blijven en een gezond rendement kunnen maken. Pluimveehouders willen inspelen op iedere marktvraag, mits klanten bereid zijn te betalen voor extra kosten. En daar loopt het ‘vast’. Decennialang worden al eisen neergelegd bij de boer, inclusief (een deel van) de rekening.  De individuele boer kan dat niet veranderen door de relatief zwakke positie in de keten. Inkopers bepalen wat ze willen betalen voor de eieren of kuikens.  Dat moet anders en de UPP bewijst dat dit kan.

De UPP groeit en bereid de volgende stappen voor, waarbij we  aan tafel zitten met alle schakels in de pluimveeketen, om afspraken te maken over verdere verduurzaming- met een houdbaar verdienmodel. Bedrijven die interesse hebben om ketenpartner te worden van de UPP, kunnen contact opnemen met Jeroen Bertens, jeroen@unievanpluimveeproducenten.nl

Logo_UPP_2022_DEF2