Is internationalisering goed voor leden UPP?

Deze vraag werd opgeworpen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Unie van Pluimveeproducenten (UPP) op 11 maart jl. Een enkeling ziet buitenlandse pluimveehouders als concurrent. Hoewel het een logische gedachte lijkt, berust het toch op een misvatting. Juist doordat meer pluimveehouders zich aansluiten bij de UPP, versterkt de handelspositie van elk individueel lid. Door gezamenlijk…

Lees meer

Save the date: 11 maart 2024

Reserveer alvast 11 maart 2024 in jouw agenda. Die avond is er een bijeenkomst in Heteren voor leden en genodigde pluimveehouders. In een kort besloten deel legt het bestuur verantwoording af aan de leden voor het gevoerde (financiële) beleid. Daarna is de zaal open voor leden en genodigde pluimveehouders. Het beloofd een interessante en gezellige…

Lees meer

UPP start aflossing van renteloze leningen

Bij de oprichting van de UPP was de portemonnee leeg. Daardoor was het lastig om ambities waar te maken. Een professionele producentenvereniging kan immers niet volledig afhankelijk zijn van enkele welwillende vrijwilligers. Daarom is het bestuur in 2022 met de pet rond. In korte tijd verstrekten meerdere leden een risicodragende renteloze lening. Het was op…

Lees meer