Aanbod bundelen biedt boeren perspectief

12 juni 2023

De landbouwtransitie brengt voor de individuele agrariër onzekerheden met zich mee. Een manier om die onzekerheid te ondervangen, is krachtenbundeling met collega’s in producentenorganisaties (PO’s). De uitdagingen waar boeren en tuinders voor staan, waren voor de Europese Commissie – mede na inzet van Nederland – reden om de kartelregels voor primaire producenten in de voedselketen te versoepelen

Lees het artikel van Nieuwe Oogst: <klik hier>

Logo_UPP_2022_DEF2