13 juni bijeenkomst erfbetreders

29 mei 2023

Is jouw bedrijf ‘out of business’ in de pluimveesector anno 2030?

De voedselproductie is volop in beweging. Onder invloed van Europees landbouwbeleid, dierziekten en (inter)nationale ontwikkelingen is de productie van eieren en kippenvlees in transitie. Dat zien we volop, met forse bewegingen in de markt. Voedselketens veranderen. Marktpartijen vormen integraties, waarover zij regie willen voeren. De overheid werkt aan een Landbouwakkoord om de transitie vorm te geven. Wat betekent dat voor jouw bedrijf? Doet jouw bedrijf over enkele jaren nog mee of ben je ‘out of business’?

Verdere schaalvergroting van pluimveehouderijen met kostprijsverlaging als leidende strategie staat steeds meer onder druk. De productie daalt, het aantal dieren zal verder krimpen. Het verdienmodel staat ter discussie. Minister Adema zoekt naar mogelijkheden om de kosten voor verdere verduurzaming op het boerenerf betaald te krijgen. Banken en retailers worden op hun verantwoordelijkheid aangesproken.

Hoe organiseren we de duurzame productie van eieren en kippenvlees in de toekomst? Welke rol speelt jouw bedrijf om te zorgen voor een vitale Nederlandse pluimveehouderij, die is afgestemd op de eisen die de keten en de markt stellen?

De Unie van Pluimveeproducenten (UPP) zet zich in voor een vitale pluimveehouderij. Door de marktpositie van de Nederlandse pluimveehouders in de voedselketen te versterken, zodat meer ruimte in de keten ontstaat voor een toekomstbestendige pluimveehouderij die in staat is te investeren in verdere verduurzaming op basis van hetgeen de maatschappij en/of markt vraagt. In korte tijd is de jaarproductie van meer dan 2 miljard eieren en 30 miljoen vleeskuikens georganiseerd via de UPP. Eind 2023 verwachting we een verdubbeling,

Op 13 juni verkennen we samen het toekomstperspectief van de pluimveehouderij en informeren we jou over de activiteiten, ervaringen en ambities van de UPP.

Voor wie?

De informatiemiddag is bedoeld voor directie, management en (buitendienst)medewerkers van voerleveranciers, broederijen, opfokorganisaties, dierenartsen, banken en accountants.

Locatie: Zaal Floor te Lunteren, Dorpstraat 36
Datum en tijd: 13 juni 2023 van 13.30 -15.30 uur met afsluitend een borrel

In verband met de planning en de catering s.v.p. uiterlijk 8 juni a.s. aanmelden via info@unievanpluimveeproducenten.nl onder vermelding van naam en bedrijf.

Logo_UPP_2022_DEF2