Wie betaalt boete vangletsel?

26 januari 2024

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) treedt vanaf 1 januari 2024 handhavend op als er bij 1% of meer van de dieren in een koppel pluimvee vangletsel wordt geconstateerd. In die gevallen legt de NVWA een bestuurlijke boete op aan zowel pluimveehouders als aan de betrokken vangploegen. De NVWA zet met de lagere handhavingsgrens in op verdere verbetering van het welzijn van pluimvee tijdens het vangen en het transport. Tot 1 januari a.s. hanteert de NVWA nog de huidige handhavingsgrens van 2%. 

De afgelopen weken deelde menig UPP -lid zijn zorgen over het gewijzigde NVWA beleid met betrekking tot het vangletsel. En terecht. De boetes kunnen fors oplopen en eenmaal op de radar van de NVWA neemt de controle druk toe. Nu al zijn er bedrijven die tienduizenden euro’s aan boetes betaalden. Ingewikkeld is dat het letsel wordt bepaald in de slachterij, terwijl bekend is dat letsel op vele momenten kan ontstaan. Tijdens het vangen, laden, transport, lossen en in het slachtproces. Toch komen de boetes op het bord van de pluimveehouder en van de vangploeg (sinds kort). Een discussie over de redelijkheid lijkt onmogelijk. Het NVWA beleid staat vast. Daarom is het zaak om met zijn allen te zorgen dat we elke vorm van letsel voorkomen. Maar dat zal, ondanks alle inzet en zorg, niet altijd lukken. En dan? Ligt hier een rol voor de UPP, zo vragen de leden. Ja hier ligt zeker een rol voor de UPP. 

Rol van de UPP

Als producentenvereniging zijn we gericht op het maken van redelijke afspraken in de keten, gericht op samenwerking en een duurzaam verdienmodel. De drie kernactiviteiten van de UPP bestaan uit:  

  1. Sluiten van overeenkomsten (over productiewijze, prijs, volume, kwaliteit) op basis van uniforme leveringsvoorwaarden, zodat een eerlijk deel van de consumentenprijs op het boerenerf terecht komt, met evenwichtige afspraken over risico’s en kosten, zoals boetes voor vangletsel
  1. Ketenoptimalisatie en terugdringen van faalkosten, door delen van data en organiseren van verbetertrajecten. 
  1. Geborgde productie door certificering en transparantie over de herkomst van vleeskuikens en eieren door tracking & tracing. De basis voor een nog betere positionering in de markt, met tevreden klanten. 

Op dit moment is de UPP druk bezig met het versterken van het bestuur met ondernemende vleeskuikenhouders. Als dat is geregeld, gaan we een nieuwe strategie uitwerken voor het verkopen van kuikens op basis van uniforme leveringsvoorwaarden. Vangletsel zal ongetwijfeld aan de orde komen.  

PS. Zorg dat de UPP kan blijven groeien en wordt lid. 

Logo_UPP_2022_DEF2