De UPP groeit: 1,6 miljard eieren en 30 miljoen vleeskuikens

10 februari 2023

De UPP komt in een stroomversnelling, dankzij de (dikwijls kosteloze) inzet van velen, waaronder enthousiaste leden die fungeren als ambassadeur. De contributie-inkomsten en de renteloze lening van een tiental leden maken mogelijk dat we middelen hebben om steeds verder te professionaliseren. De huidige inzet van de UPP is gericht op ledenwerving, ontwikkelen van commerciële relaties en de verkoop van eieren en/of vleeskuikens voor leden. Op moment van schrijven is de productie van ruim 1,6 miljard eieren en bijna 30 miljoen vleeskuikens verenigd onder de paraplu van de UPP. Het 100-ste lid verwachten we te verwelkomen tijdens de Dutch Poultry Expo. Daarmee liggen we voor op schema. De ambitie van het bestuur is om eind dit jaar minimaal 200 leden te hebben.

Logo_UPP_2022_DEF2