Legpluimvee: Geruchten over vorming eier-integratie

01 maart 2023

Ons bereiken geruchten dat gesprekken worden gevoerd tussen retail, handel en voerleverancier(s) om naar voorbeeld van de vleeskuikenhouderij een eieren-integratie te vormen. Het idee daarachter is dat partijen de keten willen organiseren met 100% regie op de aanvoer. Waarschijnlijk met sterke inperking van keuze voor inkoop van voer en hennen. Mocht jij meer informatie hebben, laat het ons weten. Meer regie in de keten is alleen wenselijk en mogelijk met een volwaardige positie van de pluimveehouders, via de UPP.

Logo_UPP_2022_DEF2