Positie primaire producent in de keten: samenwerking en prijsvorming

15 juni 2018

De positie van de primaire producent in de voedselketen wordt als zwak beschouwd. Ervaren ondernemers dit ook zo? Biedt onderlinge samenwerking of samenwerking in de keten een oplossing en lopen ondernemers dan tegen wettelijke belemmeringen aan? Dit onderzoek onder primaire ondernemers biedt mogelijke bouwstenen om de positie te verbeteren.

Bron: https://edepot.wur.nl/452740#:~:text=Positie%20boer%20en%20tuinder%20De,voor%20de%20groente%2D%20en%20fruittelers

Logo_UPP_2022_DEF2