Producentenorganisaties als instrument voor concurrentiekracht en innovatie

12 december 2015

Producentenorganisaties (PO’s) in de land- en tuinbouw geven primaire producenten de mogelijkheid om hun positie in de keten te versterken. Tot voor kort waren er alleen PO’s in de groente- en fruitsector. Door verandering in EU-beleid kunnen sinds 1 januari 2014 ook PO’s in andere land- en tuinbouwsectoren opgericht worden. Het gaat in dit verband om erkende producentenorganisaties naast of in plaats van diverse horizontale samenwerkingsverbanden die er nu al zijn. In dit rapport worden de mogelijkheden van samenwerking in het algemeen en van het oprichten van een PO in de land- en tuinbouw uitgewerkt inclusief mededingingsaspecten die wellicht tot beperkingen gaan leiden.

Bron: https://edepot.wur.nl/366156

Logo_UPP_2022_DEF2