UPP wijzigt organisatiestructuur 

29 maart 2024

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2024 hebben de leden groen licht gegeven om de structuurwijziging van de organisatie voor te bereiden. De benodigde aanpassing van de statuten wordt nog schriftelijk aan hen voorgelegd. 

De UPP is december 2021 opgericht als vereniging van producenten. Erkend door de overheid, zodat we namens de leden gebundeld aanbod van eieren en kippen in de markt mogen zetten. De UPP mag prijsafspraken maken voor de leden, zonder daarmee de regels van mededinging te overtreden. Vanaf de oprichting vallen alle activiteiten onder de vereniging. Dat gaat veranderen. 

Doordat de UPP groeit nemen de activiteiten toe. Denk daarbij aan het bewaken van de statutaire kaders, ledenwerving, ledencommunicatie, verkoop, marketing, opstellen contracten (voorwaarden), afdekken risico’s en (financiële) administratie. Steeds meer mensen zijn in touw voor de leden en de belangen nemen toe. Daarom heeft het bestuur in overleg met de accountant gekeken of de oorspronkelijke structuur nog geschikt is. Het advies luidde om de vereniging te splitsen in een coöperatie u.a. en een BV.  

Het lidmaatschap van de vereniging gaat over naar lidmaatschap van de coöperatie. Daarmee vervangt de coöperatie de vereniging, met dezelfde statutaire doelen en kaders. De coöperatie richt zich op ledenwerving, ledencommunicatie en zij stuurt als enig aandeelhouder de BV aan. Daarover legt zij ook in de toekomst verantwoording af aan de leden, het hoogste orgaan. 

De BV opereert op gepaste afstand van het bestuur en richt zich primair op de verkoop van eieren en kuikens voor de leden. Het is dan ook het verkoopapparaat van de leden. De BV heeft geen winstoogmerk en legt verantwoording af aan de coöperatie. Zij werkt daarbij op basis van jaarplannen die zijn goedgekeurd door de coöperatie. 

Leden die de verkopers van de BV inschakelen worden A-lid. Zij betalen een bescheiden bijdrage voor iedere geslaagde verkoopbemiddeling. Daarvan wordt de BV bekostigd. De coöperatie doet als aandeelhouders voorstellen voor de resultaatbestemming van de BV. Normaliter vloeit deze terug naar de A-leden. B leden steunen de coöperatie, maar zijn nog niet in de gelegenheid om de BV in te schakelen voor de daadwerkelijke verkoop van hun eieren en/of kuikens. 

Met de structuurwijziging verwacht het bestuur gereed te zijn voor verdere groei en professionalisering. Het uitgangspunt blijft dat een eerlijk deel van de consumentenprijs op het boerenerf moet landen. Het bestuur zorgt dat ledengeld ook in de toekomst verantwoord wordt ingezet. Daarom blijven de coöperatie en de BV zonder winstoogmerk opereren. In lijn met gedachtengoed van de initiatiefnemers. 

Logo_UPP_2022_DEF2