Structuur Nederlandse vleeskuikensector verandert

25 maart 2021

Door de coronacrisis zijn rondom voedselproductie verschillende thema’s belangrijker geworden. Bijvoorbeeld gezonde voeding, kortere ketens, transparantie, digitalisering, verduurzaming en lokaal. Dit raakt ook de Nederlandse vleeskuikenhouderij. Maar de belangrijkste versneller van verandering in de vleeskuikenhouderij in 2020 is de noodgedwongen sluiting van twee slachterijen in Nederland. Dit heeft geleidt tot overnames en vergaande vormen van samenwerking binnen de keten tussen broederij, slachterij en voerfabrikant. Keuzevrijheid van pluimveehouders tussen verschillende toeleveranciers en afnemers wordt in de toekomst beperkter.

Daarnaast is er pas geleden een belangrijke beweging ingezet omdat Albert Heijn in Nederland vanaf 2023 alleen nog pluimveevlees met minimaal één ster van het Beter Leven Keurmerk aanbiedt. Daarnaast gelden voor dat programma nog andere voorwaarden zoals volledig circulaire mestverwerking en zelfvoorzienend in stroom vanaf 2025. We verwachten dat meerdere retailers een vergelijkbare keuze maken. Inmiddels heeft Lidl deze keuze al aangekondigd. Daarnaast sluiten meer en meer afnemers van pluimveevlees zich aan bij het Europese Chicken Commitment (ECC). De rode draad van het ECC is een lagere stalbezetting, daglicht en trager groeiende kuikens. Deze bewegingen hebben meerdere consequenties:Vleeskuikenhouders moeten investeren in overdekte uitloop als zij willen dat hun product het Beter Leven Keurmerk krijgt. Daarnaast vragen de overige eisen ook aanvullende investeringen;Het aanbod van pluimveevlees in Nederland zal op termijn afnemen doordat de productie per vierkante meter staloppervlak afneemt;Broederijen, slachterijen en voerfabrikanten zien hun aanvoer dan wel afzetmogelijkheden afnemen;Ketens zullen nog verder consolideren (samenwerkingen en overnames) om vraag en aanbod goed op elkaar aan te laten sluiten.

Vraaggestuurd produceren vraagt om keuzes van vleeskuikenhouders

Na de coronacrisis verwachten we herstel van de vraag naar pluimveevlees. Deze vraag zal de komende jaren geleidelijk doorgroeien. Tegelijkertijd verwachten we meer consolidatie en verduurzaming van de vleeskuikenhouderij. Kortom: de markt is in beweging en vraagt om keuzes. Stap je als ondernemer bijvoorbeeld over van productie voor de West-Europese versmarkt naar alleen voor de Nederlandse retail?

Ondernemers in een geconsolideerde keten krijgen minder keuzes dan ondernemers in een op export georiënteerde keten. De belangrijkste vraag is of je je hier als ondernemer in thuis voelt. En of je vertrouwen hebt in de bestendigheid van jouw markt. Een bewuste keuze verstevigt het toekomstperspectief van je bedrijf.

Benieuwd naar jouw kansen in deze markt of wil je graag sparren met iemand van de bank. Neem contact op met jouw lokale Rabobank voor vrijblijvend advies.

Bron: https://www.rabobank.nl/kennis/s011130563-vleeskuikenhouderij-veranderende-markt-vraagt-om-keuzes

Logo_UPP_2022_DEF2