Aalt den Herder start met verkoop vleeskuikens

12 oktober 2022

Het bestuur van de Unie van Pluimvee Producenten heeft overeenstemming bereikt met Aalt den Herder. Hij start op korte termijn met de verkoop van vleeskuikens voor UPP leden.

In eerste instantie gaat Aalt de kuikens van leden individueel in de markt aanbieden. In een volgende fase worden de wensen van afnemers vertaald naar een totaal assortiment (kippenvlees en eieren). De levering daarvan wordt ingevuld via UPP-marktclusters, in nauwe samenwerking met ketenpartners. Wim Thomassen en Aalt den Herder zullen daarin samen optrekken. Wim is sinds juli 2022 verantwoordelijk voor de verkoop van eieren en heeft inmiddels diverse contracten voor leden tot stand gebracht.

Aalt is geen onbekende voor het bestuur. Hij was één van de kwartiermakers, die in samenwerking met initiatiefnemers de voorbereidingen heeft getroffen voor de oprichting van de UPP. Het bestuur doet ook een beroep op zijn expertise bij de verdere uitbouw en professionalisering van de werkorganisatie.

Binnenkort neemt Aalt contact op met leden vleeskuikenshouders, voor nadere kennismaking en inventarisatie van wensen. Het bestuur wenst Aalt veel succes.

Aalt den Herder (06 247 880 76, aalt@unievanpluimveeproducenten.nl)
Logo_UPP_2022_DEF2