Goed boeren kunnen boeren niet alleen

07 oktober 2019

Goed boeren kunnen boeren niet alleen.

Rapport van de taskforce verdienvermogen kringlooplandbouw

“Je kunt niet groen doen als je rood staat”

Verdienvermogen essentiële voorwaarde voor kringlooplandbouw

Bron: https://edepot.wur.nl/502755

Logo_UPP_2022_DEF2