Is internationalisering goed voor leden UPP?

26 april 2024

Deze vraag werd opgeworpen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Unie van Pluimveeproducenten (UPP) op 11 maart jl. Een enkeling ziet buitenlandse pluimveehouders als concurrent. Hoewel het een logische gedachte lijkt, berust het toch op een misvatting. Juist doordat meer pluimveehouders zich aansluiten bij de UPP, versterkt de handelspositie van elk individueel lid. Door gezamenlijk op te treden, zijn pluimveehouders in staat om betere handelsvoorwaarden te realiseren, waardoor hun marktpositie sterker wordt. Naarmate de UPP groeit wordt de kans op onnodige prijsbederf kleiner. Op een gegeven moment stop de race to the bottom waarbij de laagste aanbieder de prijs in de markt zet. Aalt den Herder, vanaf het begin betrokken bij de UPP, stelt duidelijk: “Geen enkel ei of kuiken zou meer het boerenerf af moeten gaan voor een rotprijs.” (Bron: Pluimveeweb)

Lees meer: https://www.pluimveeweb.nl/artikel/984536-is-internationalisering-goed-voor-leden-upp/

Logo_UPP_2022_DEF2